Kallelse till höstmöte 4:e oktober 2022

Vi välkomnar er på höstmöte i klubbhuset tisdagen den 4:e oktober 2022 kl. 19.00.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Mötets stadgeenliga utlysning
 5. Protokoll från vårmötet
 6. Information från styrelsen
 7. Torrsättningen
 8. Rapport från valnämnden
 9. Information från styrelsen om genomförda arbeten
 10. Sjö- och torrsättning på en vardag
 11. Fastställande av nya avgifter
 12. Information om biocidfärg
 13. Proposition – ändring av ordningsregler
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutning

Vi ser fram emot att se er där!