Låneplatser

Via formulären nedan kan du som medlem med en båtplats enkelt anmäla under vilken period din båtplats är ledig och du som är i behov av en båtplats kan skicka en förfrågan.

Tack för att ni använder formulären och förenklar hanteringen för oss!

Anmäl din båtplats som ledig

Många medlemmar som saknar egen plats har behov av en tillfällig plats i hamnen. Om du inte använder din båtplats på 5 dagar måste du anmäla det till klubben så att platsen kan utnyttjas av en annan medlem. Det framgår av klubbens ordningsregler.

Utdrag ur ordningsregler för MBK
11. Plats som ej utnyttjas får ej överlåtas, utlånas eller uthyras utan ska ställas till klubbens förfogande. Plats som lämnas mer än 5 dagar ska anmälas till hamnkaptenen så att denne kan hyra ut den till medlemmar som önskar tillfälligt plats (se §3 p18 nedan). Plats som lämnas fem dagar eller mindre bör på samma sätt anmälas till hamnkapten.

Anmäl din lediga plats

Skicka förfrågan om låneplats

Om MBKs medlemmar är borta längre tider från hamnen hyrs deras platser ut på dygnsbasis. På detta sätt kan andra medlemmar ofta hyra en hamnplats under relativt långa perioder.

Du måste vara medlem i MBK för att skicka en förfrågan om att hyra en ledig båtplats. Du ska ha nautisk kompetens.

Du betalar då ett dygnspris och kan disponera platsen under överenskommen tidsperiod. Det kostar 40kr/dygn för medlem och 15kr/dygn för medlem som redan har trailerplats. Samma krav som för alla båtar i MBK gäller. Det innebär att båten inte får vara målad med biocidfärg, den ska vara försäkrad och du som medlem måste ha nautisk kompetens, lägst förarbevis.

Notera att vi givetvis inte kan garantera någon plats.

Förfrågan om låneplats