Kalender och aktuellt

Årsprogram 2024

 • Veteranträff torsdag 11 jan (exakt tid framgår av inbjudan)
 • Sista dag för nyansökan samt för uppsägning av plats söndag 14 jan (platser ej uppsagda senast detta datum blir betalningsskyldiga för platsen)
 • Hamnplatslistan prel. onsdag 14 feb
 • Årsmöte torsdag 15 feb 19:00
 • Sista dag att tacka nej till hamnplats torsdag 22 feb (om du gjort nyansökan eller ändring av plats).
 • Hamnplatslistan slutlig tisdag 27 feb
 • Nattvaktslistan anslagen söndag 24 mar
 • Vintersäsongens slut torsdag 28 mar (brytpunkt för vinterplats i sjön).
 • MBK-träff/PUB-kväll torsdag 4 apr 19:00 – INSTÄLLD!
 • Torsdag 18 apr 19:00 (information till nya båtplatsinnehavare, 18:00 och ”De nyes välkomstfest (för alla medlemmar, gamla som nya)” kl 19:00
 • Sjösättning fredag 3 maj 07:00
 • Bockborttagning måndag 6 maj Obligatoriskt! Start kl 17.30
 • Klubbtjänst, städning av varvsplan måndag 6 maj 17:30
 • Vårmöte måndag 6 maj  ca. 19 (när städning/borttagning är klar).
 • Vinterplatsansökan, sista inlämningsdag samt sista dag måndag 5 aug  för uppsägning av vinterplats.
 • Vinterplats tilldelad onsdag 28 aug
 • Sista dag att tacka nej till varvsplats torsdag 5 sep (platser ej uppsagda innan detta datum blir betalningsskyldiga för platsen).
 • Trailers, segeljollar och kanoter borta från hamnplan måndag 7 okt.
 • Klubbtjänst, förberedelse för torrsättning onsdag 9 okt 18:00 Start kl 17:30
 • Höstmöte onsdag 9 okt  ca. 19 (när städning/framplockning är klar).
 • Torrsättning fredag 11 okt 07:00
 • Vintersäsongens start onsdag 30 okt (brytpunkt för vintersäsongen).
 • MBK-träff/PUB-kväll torsdag 7 nov 19:00
 • Öppna för ansökning av hamnplats 2025 fredag 1 dec
 • Julkaffe i klubbhuset annandag jul torsdag 26 dec 11:00
 • Inför 2025:
 • Sista anmälningsdag för båtplats 2025 måndag 13 jan