Ansökan om medlemskap

Intresset för att ha båt i vårt vackra Stockholm bara ökar och vi tar löpande in nya medlemmar i föreningen. Alla är välkomna att ansöka om medlemsskap hos oss och det är inget krav att du har en båt för att vara med.

Det är båtklubbens styrelse som antar nya medlemmar

Innan du skickar in en ansökan vill vi att du sätter dig in i vad det innebär att vara medlem i Mälarhöjdens Båtklubb och vad som förväntas av våra medlemmar.

För att bli medlem betalar man en inträdesavgift. För juniorer under 18 år är såväl inträdesavgift som medlemsavgift lägre än för vuxna. 

MBK är ingen marina; verksamheten bygger helt på vårt eget arbete. Det innebär att vi själva sköter om vår hamnanläggning med allt vad det innebär av förbättringar, reparationer och städning

För att få hamnplats i MBK krävs nautisk kompetens motsvarande förarintyg. MBK och flera andra klubbar i närområdet samarbetar med Sjölotsen som organiserar kurser som ofta ges i klubbarnas klubbhus.

Vid upptagning och sjösättning hjälps vi åt tills det att alla båtar är omhändertagna och vi turas om att och gå vakt i vår fina hamn.

Till detta kommer även normalt föreningsarbete med olika funktionärsuppdrag, klubbadministration, klubbmöten med mera.

Här finns inga tjänster att köpa och alla medlemmar ska i enlighet med föreningens stadgar, ordningsregler och det kontrakt som upprättas med respektive medlem, delta i arbetet. Men arbetet ger också resultat; vi har en fin och skyddad hamn, låga avgifter och erbjuder en social samvaro.

Mälarhöjdens båtklubb ska värna om en god miljö står det i den allra första meningen i föreningens stadgar.