GDPR – Privacy policy

Information om personuppgiftsbehandling på MBK

Mälarhöjdens Båtklubb (MBK) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Regelverket heter GDPR (General Data Protection Regulation) och är ett gemensamt regelverk för hela EU. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Personuppgiftsansvarig

MBK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan komma i kontakt med MBK genom att kontakta oss på mbk@malarhojdensbatklubb.se Medlemskapet i MBK är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men MBK behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem. 

Ändamålsbegränsning

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är medlemsnummer, namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, nautisk kompetens, båtuppgifter (inklusive försäkringsnummer). Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i MBK är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att MBK har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål. Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsinformation. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att MBK ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Personnummer är också nödvändigt för att medlemmar ska kunna logga in med Bank-ID i MBKs datasystem BAS. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i MBKs datasystem. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till organisationer som MBK samarbetar med för nödvändig behandling för MBKs räkning. Vi kan exempelvis lämna ut nödvändiga uppgifter till Visma spcs AB för bokföring, till Billecta AB för fakturering och kravhantering, till *Salto Systems för registrering av nycklar till klubbområdet, till Loopia AB för att hantera e-post, fillagring och hemsida, till *Zoom Video Communications Inc för hantering av videomöten, till *Microsoft Corporation’s produkt Teams för samarbete inom styrelsen. *-markerade företag kan komma att hantera personuppgifter utanför EU/EES. Som medlem i Svenska Båtunionen (SBU) har medlemmarna också tillgång till SBUs medlemstidning Båtliv. Adressuppgifterna erhåller SBU från MBK genom MBKs arbete och datahållning datasystemet BAS som tillhandahålls av SBU. MBK följer SBUs Policy för behandling av personuppgifter som vid var tid är publicerad på batunionen.se.MBKs medlemsmatrikel är tillgänglig i BAS för samtliga inloggade medlemmar. Personuppgifter som delas i medlemsmatrikeln är medlemsnummer, namn, adress, e-post och telefonnummer. Lagstöd för medlemsmatrikeln är intresseavvägning. Syftet med medlemsmatrikeln är att medlemmarna ska kunna kontakta varandra och samverka inom klubbens verksamhet. Ett exempel på sådan samverkan är när en medlem behöver kontakta en annan medlem för att informera om att dennes båt ligger dåligt förtöjd. Ett annat exempel är när en medlem behöver kontakta en annan medlem för att byta nattvaktspass. Varje medlem som använder medlemsmatrikeln är ansvarig för att personuppgifter inte behandlas på annat sätt än riktad kommunikation till enskild medlem. Varje form av nedladdning, databehandling, utskick eller spridning är, oavsett syfte, otillåten.

Styrelse och funktionärer

Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess. Ett exempel på åtgärder som vidtagits för att säkra personuppgifter i MBK är att styrelse och funktionärer loggar in med Bank-ID på en krypterad webbplats för åtkomst till medlemsregistret i BAS. Styrelsen och de funktionärer som hanterar medlemmarnas personuppgifter har tecknat skriftliga sekretessavtal med MBK.

Känsliga personuppgifter

Behandling av personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller religiös eller politisk åskådning, fackföreningstillhörighet, sexuell läggning, hälsa eller funktionsnedsättning behandlas inte.

Lagringstid

MBK behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. MBK kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Rätt till tillgång

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad. En begäran om något av detta skall undertecknas och mejlas till mbk@malarhojdensbatklubb.se eller skickas per brev till Mälarhöjdens Båtklubb, Styrelsen, Klubbensborgsvägen 17, 129 39 Hägersten

Klagomål

Du har rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäran kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom ditt fortsatta medlemskap och godkännande av MBKs stadgar och ordningsregler bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

Styrelsen