Hamn och varvsplatser

Principen för tilldelning av platser är att man som medlem utan båtplats söker plats varje år. Lediga platser tilldelas därefter i turordning med längst medlemskap först. Medlemmar som har en plats behöver INTE söka varje år om man inte byter båt.

Eftersom väntetiden beror på hur många som lämnar sina platser är det svårt att säga hur lång den kommer att vara framöver.

Väntetid hamnplats 2-4 år (januari 2024)

Väntetid vinterplats 1-2 år (januari 2024)

Krav för att ha en båtplats i MBK

  • Nautisk kompetens (lägst förarintyg).
  • Båtförsäkring (inklusive ansvarsförsäkring).
  • Båt fri från biocidfärg.

Medlemmar med hamnplats, trailerplats eller låneplats måste ha nautisk kompetens, lägst förarintyg. Medlemmar som enbart har kanot eller segeljolle är undantagna från detta krav

När du ansöker om hamnplats eller varvsplats så binder du dig att följa klubbens stadgar och ordningsregler. Det handlar om miljö, säkerhet, arbetsplikt, elanslutningar och mycket annat. Ett exempel på sådana regler är att båtar som är målade med biocidfärg på botten inte är tillåtna på permanent hamnplats.

Maxbredd, vikt och båttyp

Maxbredd för båt i hamnen är 3,75 m. Maxvikt för båt på land är 10 ton. Alla båttyper är välkomna, från stora båtar till segeljollar och kanoter. Dock är extremt bullrande båtar inte tillåtna i MBK.

Trailerplats

Förutom traditionell hamnplats med båt i sjön erbjuder MBK även trailerplatser. Detta innebär att man har båten på trailer på varvsplan och sjösätter vid behov. Maxmått för helt ekipage är 7,5 x 2,2 m. Väntetiden för en sådan plats är betydligt kortare; ofta kan man få plats redan första året.

Förvaring utanför MBK

Förvarar man sin båt utanför MBKs område kan man mot särskild årsavgift sjösätta sin båt på MBKs ramp och parkera på varvsplanen medan man använder båten. Ansök om ramptillstånd i BAS,

Låneplats för medlemmar

Många av MBKs medlemmar är borta längre tider från hamnen och då hyrs deras platser ut på dygnsbasis. På detta sätt kan andra medlemmar ofta hyra en hamnplats under relativt långa perioder.

Som medlem i MBK betalar du då ett dygnspris och kan disponera platsen under överenskommen tidsperiod. Det kostar 40kr/dygn för medlem och 15kr/dygn för medlem som redan har trailerplats. Samma krav som för alla båtar i MBK gäller. Det innebär att båten inte får vara målad med biocidfärg, den ska vara försäkrad och du som medlem måste ha nautisk kompetens, lägst förarbevis. 

För att ansöka om en låneplats använd formuläret som du hittar HÄR, så kommer vice hamnkapten att höra av sig till dig.

Om du inte använder din båtplats 

Många medlemmar som saknar egen plats har behov av en tillfällig plats i hamnen. Om du inte använder din båtplats på 5 dagar måste du anmäla det till klubben så att platsen kan utnyttjas av en annan medlem. Det framgår av klubbens ordningsregler. 

För att anmäla att din plats kommer vara ledig använd formuläret som du hittar HÄR, så kommer vice hamnkapten att höra av sig till dig om det behövs.

Utdrag ur ordningsregler för MBK
11. Plats som ej utnyttjas får ej överlåtas, utlånas eller uthyras utan ska ställas till klubbens förfogande. Plats som lämnas mer än 5 dagar ska anmälas till hamnkaptenen så att denne kan hyra ut den till medlemmar som önskar tillfälligt plats (se §3 p18 nedan). Plats som lämnas fem dagar eller mindre bör på samma sätt anmälas till hamnkapten.