Avgifter

Medlemmar

Medlemsavgift per år     425 SEK
Medlemsavgift junior (t.o.m. 18år)     110 SEK
Veteran utan båt     275 SEK
Inträdesavgift     1000 SEK
Inträdesavgift junior (t.o.m. 18år)     200 SEK
Hamnplats, per dm båtbredd     94 SEK
Trailerplats     1815 SEK
Varvsplats, per kvm (L+0,5*B+0,5)     82 SEK
Grundavgift hamn     440 SEK
Grundavgift varv     385 SEK
Kranlyft, sjö- resp. torrsättning     825 SEK
Traileravgift vinter     330 SEK
Kanot sommar     500 SEK
Kanot vinter     500 SEK
Segeljolle (ex Laser) sommar     770 SEK
Segeljolle (ex Laser) vinter     770 SEK
Hamnplats (tillfällig) dygn     45 SEK
Hamnplats trailerplatsinnehavare (tillfällig) dygn     20 SEK
Ramptillstånd (dekal) år     440 SEK
Klubbnyckel (RFID-bricka) (st) 115 SEK
Klubbnyckel via app (år) 50 SEK
Sliptagning, upp och ner inklusive 3 dygn 250 SEK  (efter 3 dygn 100 SEK/dygn)

Icke medlemmar

Slipavgift     900 SEK
Slipavgift per dygn fr.o.m. dygn 2     500 SEK
Trailerbåt, sjö resp. torrsättning     200 SEK
Gästplats (inkl. nyckel)     150 SEK
Mastkran     500 SEK