Mälarhöjdens Båtklubb

Avgifter 2021


Medlemmar 

Medlemsavgift år 

375 SEK
Medlemsavgift junior (t.o.m. 18år)
100 SEK
Inträdesavgift
700 SEK
Inträdesavgift junior (t.o.m. 18år)
150 SEK
Hamnplats, per dm båtbredd
Trailerplats
Varvsplats, per kvm (L+0,5*B+0,5)
Grundavgift hamn
Grundavgift varv 
Kranlyft, sjö- resp. torrsättning
Traileravgift vinter
Kanot sommar
Kanot vinter
Segeljolle (ex Laser) sommar
Segeljolle (ex Laser) vinter
Hamnplats (tillfällig) dygn
Hamnplats trailerplatsinnehavare (tillfällig) dygn
Ramptillstånd (dekal) år
Klubbnyckel (RFID-bricka)

Icke medlemmar 
Slipavgift 
Slipavgift per dygn fr.o.m. dygn 2
Trailerbåt, sjö resp. torrsättning
Gästplats (inkl. nyckel)
Mastkran
85 SEK
1650 SEK
74 SEK
400 SEK
350 SEK
  750 SEK
300 SEK
450 SEK
450 SEK
 700 SEK
700 SEK
40 SEK
15 SEK
  400 SEK
101 SEK


900 SEK
  500 SEK
  200 SEK
  150 SEK
500 SEK