Foto & film från medlemmar

Fina filmer ihopklippta av olika händelser under årens gång.
Se lösenord till filmerna i BAS.

MBK Sjösättning 30 april 2016

MBK torrsättning okt 2016

MBK torrsättning okt 2018

MBK 2019 Året som gick

MBK sjösättning 1969 och stormen

MBK 1976 Sjösättning i snö

MBK 1990 Sjösättning