Miljö

Miljön - en viktigt del av klubben ordningsregler

MBK:are är miljövänner!

Mälarhöjdens båtklubb ska värna om en god miljö står det i den allra första meningen i föreningens stadgar. Det ställer krav på oss medlemmar att ta ansvar för miljön när vi är på sjön, när vi går i land på öar och skär, och när vi vistas inom klubbområdet.

I klubbens ordningsregler, som alla medlemmar är skyldiga att följa, står det bland annat så här:

Alla medlemmar är skyldiga att följa de lagar och lokala miljöregler som gäller liksom klubbens ordningsregler och stadgar. Östra Mälaren är vattenskyddsområde, vilket ställer särskilda krav på aktiviteter som kan påverka miljön.

Speciellt viktigt att nämna är att båtbottenfärg som innehåller biocider (gift) är inte tillåten på båtar som har permanent hamnplats i MBK.