Lista över Hamnplatser Brygga 2022

Hej,                                                                                    

En fastställd lista över Hamnplatser Brygga 2022 är nu klar, endast mindre ändringar har gjorts sedan den preliminära listan från 2022-02-14.

Gå in i BAS-systemet under rubriken ”Båtförvaring”, om du fått en plats tilldelad ser du den där.

Listan finns även under rubriken ”Dokument” i BAS-systemet och kommer även att anslås i klubbhuset.

Var god och kontrollera att dina båtuppgifter och försäkringsuppgifter stämmer i BAS, gäller för alla platser även kanoter och segeljollar.

Hälsningar

Lena Hamnkapten MBK