Mälarhöjdens Båtklubb

Hamn- och varvsplats

Principen för tilldelning av platser är att man som medlem söker plats varje år. Lediga platser tilldelas därefter i turordning med längst medlemskap först. Även om man har haft plats året innan söker man men har då företräde. Eftersom väntetiden beror på hur många som lämnar sina platser är det svårt att säga hur lång den kommer att vara framöver. Under lång tid har väntetiden varit cirka fem år för hamnplats och ungefär det dubbla för vinterplats. Under senare år har väntetiderna minskat. Maxbredd för båt i hamnen är 3,75 m. Maxvikt för båt på land är 10 ton.
Förutom traditionell hamnplats med båt i sjön erbjuder MBK även trailerplatser. Detta innebär att man har båten på trailer och sjösätter vid behov. Maxmått för helt ekipage är 7,5 x 2,2 m. Väntetiden för en sådan plats är betydligt kortare; ofta kan man få plats redan första året.
Förvarar man sin båt utanför MBKs område kan man mot särskild årsavgift sjösätta sin båt på MBKs ramp och parkera på varvsplanen medan man använder båten.
Många av MBKs medlemmar är borta längre tider från hamnen och då hyrs deras platser ut på dygnsbasis. På detta sätt kan andra medlemmar ofta hyra en hamnplats under relativt långa perioder.
Alla båttyper är välkomna, från stora båtar till segeljollar och kanoter. Dock är extremt bullrande båtar inte tillåtna i MBK.
När du ansöker om hamnplats eller varvsplats så binder du dig att följa klubbens regler för till exempel säkerhet och miljö. Det handlar om stadgar, ordningsregler, andra regler som styrelsen beslutat, samt övriga anvisningar från styrelsen.
Ett exempel på sådana regler är att båtar som är målade med biocidfärg på botten inte är tillåtna på fast hamnplats.