Mälarhöjdens Båtklubb

Om MBK

Mälarhöjdens Båtklubb bildades 1925 och är en allmännyttig ideell förening. På MBK träffas medlemmarna med båtlivet som gemensamt intresse. Den fina hamnanläggningen hålls i gott skick tack vare frivilliga arbetsinsatser och ett stort engagemang. I klubbhuset anordnas föreläsningar, kurser, och möten. Höjdpunkten i klubbens verksamhet är kanske när vi hjälps åt att sjösätta alla båtar på våren och torrsätta på hösten. Till skillnad från en kommersiell marina håller vi gemensamt verksamheten levande och avgifterna på en låg nivå. MBK har ungefär 600 medlemmar, 160 bryggplatser, 30 trailerplatser och 95 vinterplatser.

Nautisk kompetens

För att få hamnplats i MBK krävs nautisk kompetens motsvarande förarintyg. MBK och flera andra klubbar i närområdet samarbetar med Sjölotsen som organiserar kurser som ofta ges i klubbarnas klubbhus.

Ansökan om medlemskap

Det är båtklubbens styrelse som antar nya medlemmar.
Innan du skickar in en ansökan vill vi att du sätter dig in i vad det innebär att vara medlem i Mälarhöjdens Båtklubb och vad som förväntas av våra medlemmar. Inträdesavgiften är 700 kr för vuxna och 150 kr för juniorer under 18 år. Övriga avgifter finns under avgifter. 
Ingen marina, verksamheten bygger helt på vårt egna arbete. Det innebär att vi själva sköter om vår hamnanläggning. Vi reparerar, målar, städar, allt som vi kan göra själva. Vid upptagning och sjösättning hjälps vi åt tills det att alla båtar är omhändertagna. Under säsongen turas vi om och går vakt om nätterna. Till detta kommer även normalt föreningsarbete med olika funktionärsuppdrag, klubbadministration, klubbmöten med mera. Här finns inga tjänster att köpa och alla medlemmar ska i enlighet med föreningens stadgar och det kontrakt som upprättas med respektive medlem, delta i arbetet. Men arbetet ger också resultat. Vi har en fin och skyddad hamn, låga avgifter och erbjuder en social samvaro. 
Om Du känner att vakt – och arbetspass känns betungade och att Du inte vill medverka i det som tillhör föreningslivet, så ska Du inte skicka in någon ansökan.