Mälarhöjdens Båtklubb

Till dig som har hamnplats i MBK

Många medlemmar som saknar egen plats har behov av en tillfällig plats i hamnen. Om du inte använder din båtplats på 5 dagar måste du anmäla det till klubben så att platsen kan utnyttjas av en annan medlem. Det framgår av klubbens ordningsregler. Mejla platsnummer och de datum platsen kommer att vara ledig till vice.hamnkapten@malarhojdensbatklubb.se

Utdrag ur ordningsregler för MBK

11. Plats som ej utnyttjas får ej överlåtas, utlånas eller uthyras utan ska ställas till klubbens förfogande. Plats som lämnas mer än 5 dagar ska anmälas till hamnkaptenen så att denne kan hyra ut den till medlemmar som önskar tillfälligt plats (se §3 p18 nedan). Plats som lämnas fem dagar eller mindre bör på samma sätt anmälas till hamnkapten.