Mälarhöjdens Båtklubb

Låneplats för medlemmar

Som medlem i MBK har du möjlighet att låna en hamnplats några dagar eller veckor om du behöver. Du betalar ett dygnspris och kan disponera platsen under överenskommen tidsperiod. Det kostar 40kr/dygn för medlem och 15kr/dygn för medlem som redan har trailerplats. Samma krav som för alla båtar i MBK gäller. Det innebär att båten inte får vara målad med biocidfärg, den ska vara försäkrad och du som medlem måste ha nautisk kompetens, lägst förarbevis. För att få en låneplats kontaktar du Leif Ahlman via e-post. vice.hamnkapten@malarhojdensbatklubb.se