Mälarhöjdens Båtklubb

Miljö

MBK:are är miljövänner

Mälarhöjdens båtklubb ska värna om en god miljö står det i den allra första meningen i föreningens stadgar. Det ställer krav på oss medlemmar att ta ansvar för miljön när vi är på sjön, när vi går i land på öar och skär, och när vi vistas inom klubbområdet.

I klubbens ordningsregler, som alla medlemmar är skyldiga att följa, står det bland annat så här:

Alla medlemmar är skyldiga att följa de lagar och lokala miljöregler som gäller liksom klubbens ordningsregler och stadgar. Östra Mälaren är vattenskyddsområde, vilket ställer särskilda krav på aktiviteter som kan påverka miljön.

Varje medlem har ett miljöansvar. Det innebär bland annat ansvar att själv ta hand om och forsla bort farligt avfall för omhändertagande.

Vi vill få fler att måla mindre. Båtbottenfärg som innehåller biocider (gift) är inte tillåten på båtar som har fast bryggplats i Mälaren.