Kalender och aktuellt

Aktuellt

Årsprogram 2023

 • 15 Jan Sista dag för nyansökan samt för uppsägning av plats. Platser ej uppsagda innan detta datum blir betalningsskyldiga för platsen
 • feb (Exakt datum framgår av inbjudan) Veteranträff
 • 15 feb Hamnplatslistan prel.
 • 16 feb kl 19.00 Årsmöte
 • 23 feb Sista dag att tacka nej till hamnplats. Om du gjort nyansökan eller ändring av plats.
 • 28 feb Hamnplatslistan slutlig.
 • 9 mar kl 19.00 MBK-träff/PUB-kväll.
 • 26 mar Nattvaktslistan anslagen.
 • 30 mar Vintersäsongens slut. Brytpunkt för vinterplats i sjön.
 • 6 apr kl 19.00 MBK-träff/PUB-kväll.
 • 20 apr Information till nya båtplatsinnehavare
 • 25 apr Information till nya båtplatsinnehavare, reserv
 • 28 apr Sjösättning
 • 2 maj Bockborttagning
 • 2 maj kl 18.00 Klubbtjänst, städning av varvsplan. Frivillig start kl 17.00
 • 2 maj kl 19.00 Vårmöte
 • 7 aug Vinterplatsansökan, sista inlämningsdag samt sista dag. Platser ej uppsagda innan detta datum blir betalningsskyldiga för platsen
 • 28 aug Vinterplats tilldelad
 • 7 sep Sista dag att tacka nej till varvsplats
 • 8 okt Trailers, segeljollar och kanoter borta från hamnplan
 • 9 okt kl 18.00 Klubbtjänst, förberedelse för torrsättning. Frivillig start kl 17.00
 • 9 okt kl 19.00 Höstmöte
 • 13 okt Torrsättning
 • 1 nov Vintersäsongens start. Brytpunkt för vintersäsongen 
 • 8 dec Utskick av julhälsning
 • 26 dec kl 11.00 Julkaffe i klubbhuset annandag jul
 • 15 jan 2024 Sista anmälningsdag för båtplats 2024

Aktuellt

Årsprogram 2023

 • 15 Jan Sista dag för nyansökan samt för uppsägning av plats. Platser ej uppsagda innan detta datum blir betalningsskyldiga för platsen
 • feb (Exakt datum framgår av inbjudan) Veteranträff
 • 15 feb Hamnplatslistan prel.
 • 16 feb kl 19.00 Årsmöte
 • 23 feb Sista dag att tacka nej till hamnplats. Om du gjort nyansökan eller ändring av plats.
 • 28 feb Hamnplatslistan slutlig.
 • 9 mar kl 19.00 MBK-träff/PUB-kväll.
 • 26 mar Nattvaktslistan anslagen.
 • 30 mar Vintersäsongens slut. Brytpunkt för vinterplats i sjön.
 • 6 apr kl 19.00 MBK-träff/PUB-kväll.
 • 20 apr Information till nya båtplatsinnehavare
 • 25 apr Information till nya båtplatsinnehavare, reserv
 • 28 apr Sjösättning
 • 2 maj Bockborttagning
 • 2 maj kl 18.00 Klubbtjänst, städning av varvsplan. Frivillig start kl 17.00
 • 2 maj kl 19.00 Vårmöte
 • 7 aug Vinterplatsansökan, sista inlämningsdag samt sista dag. Platser ej uppsagda innan detta datum blir betalningsskyldiga för platsen
 • 28 aug Vinterplats tilldelad
 • 7 sep Sista dag att tacka nej till varvsplats
 • 8 okt Trailers, segeljollar och kanoter borta från hamnplan
 • 9 okt kl 18.00 Klubbtjänst, förberedelse för torrsättning. Frivillig start kl 17.00
 • 9 okt kl 19.00 Höstmöte
 • 13 okt Torrsättning
 • 1 nov Vintersäsongens start. Brytpunkt för vintersäsongen 
 • 9 nov kl 19.00 MBK-träff/PUB-kväll
 • 8 dec Utskick av julhälsning
 • 26 dec kl 11.00 Julkaffe i klubbhuset annandag jul
 • 15 jan 2024 Sista anmälningsdag för båtplats 2024